NYIOOC World Olive Oil Competition

Her yarışmacı, dünyanın önde gelen zeytinyağı yarışması olan NYIOOC World Olive Oil Competition (NYIOOC)'a katılmak için bir giriş göndererek bu Hüküm ve Koşullara tabi olmayı kabul eder. Bu nedenle, her yarışmacı bu Hüküm ve Koşulları dikkatlice okumalıdır. Bir yarışmacının başvurusu, yarışmacı bu Hüküm ve Koşulları okumadığı, anlamadığı ve kabul etmediği sürece kabul edilmeyecek ve işleme alınmayacaktır.

UYGUNLUK - Bireysel zeytinyağı üreticileri, zeytinyağı üreticileri birlikleri ve yetkili distribütörler NYIOOC yarışmasına yarışmacı olarak katılabilirler. NYIOOC yarışmasına sadece mevcut hasat sezonuna ait sızma zeytinyağları katılabilir. Aromalı, demlenmiş veya agrumato yağlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yağlar uygun değildir. Yarışmacı, NYIOOC adresine bir zeytinyağı girerek, zeytinyağının ve marka adı, ambalajı ve söz konusu zeytinyağı ile ilişkili diğer tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere zeytinyağı ile ilişkili tüm fikri mülkiyet haklarının tam mülkiyetine sahip olduğunu beyan ve garanti eder.

ONLINE KAYIT - Tüm yarışmacılar Producer Tools platformu üzerinden NYIOOC adresine online bir giriş formu doldurmalı ve göndermelidir. Giriş bilgilerini gönderdikten ve giriş ücretini ödedikten sonra, her yarışmacı bir giriş onayı ve kayıt işlemini tamamlamak için talimatlar içeren bir e-posta alacaktır.

Kayıt sırasında, yarışmacılar numunelerinin NYIOOC UPS kurye hesabı aracılığıyla gönderilmesi için ön ödeme yapma seçeneğine sahip olacaklardır. Yarışmacılar bu seçeneği seçerek indirimli bir ücret ödeyecek ve gönderiyi Producer Tools kontrol panellerinden takip edebileceklerdir. Ancak NYIOOC , UPS veya başka bir kurye hizmeti tarafından yarışmacılara sağlanan herhangi bir hizmetle ilgili hiçbir beyan veya garanti vermemektedir.

GİRİŞ ÜCRETİ - Zeytinyağı katılımı başına giriş ücreti 400$'dır. Kayıtlar herhangi bir zamanda haber verilmeksizin kapatılabilir. Tüm ödemeler online olarak kredi kartı, Paypal veya havale yoluyla yapılmalıdır. Giriş ücretleri hiçbir koşulda iade edilmez.

ÖRNEKLER - Her örnek normal perakende ambalajında ve normal marka etiketiyle sunulmalıdır. Markasız numuneler veya prototipler katılım için uygun değildir ve teslim alındıktan sonra diskalifiye edilecektir.

Her yarışmacı NYIOOC adresine, yarışmacının NYIOOC adresine gönderdiği her zeytinyağından bir (1) numune göndermelidir. Bu kural, 100 ML'den büyük ambalajlardaki tüm katılımlar için geçerlidir. 100 ML'den küçük ambalajlar (şişeler, tenekeler, torbalar, vb.) için 200 ML yağa ulaşacak kadar numune gönderin.

NYIOOC , tüketicileri ve profesyonel alıcıları pazarda mevcut olan yüksek kaliteli zeytinyağı markaları konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır. Sunulan herhangi bir markanın en az 1.000 litresinin kamu ve toptan satış pazarlarında mevcut olması gerekmektedir.

Sunulan her numune, çeşit bileşimi, meyve kalitesi, hasat süreci ve üretim uygulamaları açısından pazara dağıtılan benzer markalı ürünlerle maddi olarak aynı olmalıdır.

NYIOOC , üçüncü taraf bir zeytinyağı kimya test sağlayıcısına gönderilen numuneler üzerinde kimyasal testler yaptırma hakkını saklı tutar. Bir numunenin bu tür bir kimyasal testten geçememesi halinde, numune diskalifiye edilecek ve yarışmacıya diskalifiye yazılı olarak bildirilecek ve yazılı talep üzerine NYIOOC yarışmacıya test sonuçlarının bir kopyasını verecektir.

NYIOOC herhangi bir sorumluluğu açıkça reddeder ve yarışmacı, üçüncü taraf sağlayıcı tarafından yapılan bu tür testlerin sonuçları için NYIOOC 'u zararsız tutmayı kabul eder. Tüm testler, test sağlayıcısının hizmet şartlarına tabidir.

SON TARİH - Zamanında teslim alınmayan numuneler diskalifiye edilecek ve yarışmacıya iade edilmeyecektir. Kuzey Yarımküre giriş numunelerinin yarışma yılının en geç 1 Nisan tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Güney Yarımküre numuneleri 1 Ekim tarihinde veya öncesinde teslim edilmelidir.

KIRIK NUMUNELER - Yarışmacılar numunelerini nakliye sırasında kırılmayı önleyecek şekilde paketlemekten sorumludur. NYIOOC kırık bir numune alırsa, NYIOOC kırık numuneyi yarışmacıya derhal bildirmek için makul çabayı gösterecektir. Yarışmacının hasarlı numuneyi (veya numuneleri) masrafları kendisine ait olmak üzere yeniden göndermesi gerekecektir. Yukarıda açıklanan son tarihler, NYIOOC ilk kırık numuneyi hiç almamış gibi yeniden gönderilen numuneler için geçerli olacaktır. NYIOOC , bir yarışmacının hasarlı bir numuneyi zamanında bildirmemesinden sorumlu olmayacaktır. Yukarıda açıklanan ön ödemeli gönderim seçeneği, kırılan numunenin yerine ikinci bir gönderim yapılmasını içermemektedir.

NYIOOC , numune NYIOOC'un mülkiyetindeyken meydana gelsin veya gelmesin ve söz konusu hasar veya kaybın NYIOOC öncesinde, sırasında veya sonrasında meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın, herhangi bir numunenin kaybı veya hasarı için herhangi bir yarışmacıya karşı sorumlu olmayacaktır. Bir numunenin kaybolması veya hasar görmesi durumunda, yarışmacı masrafları kendisine ait olmak üzere yeni bir numune sunmalıdır.

NAKLİYE VE TESLİM ALMA - NYIOOC herhangi bir gümrük ücretinden veya uluslararası ticarette malların nakliyesi ile ilgili herhangi bir yasa, kural veya yönetmeliğe uyulmasını sağlamaktan sorumlu olmayacaktır. Yarışmacılar, nakliye sırasında numuneleri kaybetme riskini üstlenecek ve NYIOOC 'un numuneleri almasını sağlamaktan yalnızca yarışmacılar sorumlu olacaktır. NYIOOC hiçbir koşulda nakliye masraflarını iade etmeyecektir. NYIOOC , yarışmacılardan numunelerin alındığını teyit etmek için makul çabayı gösterecektir.

YOĞUNLUK - Yarışma kategorileri narin, orta ve sert olarak ayrılmıştır. Örnekler, jüri paneli tarafından yapılan duyusal değerlendirmeye göre bir yoğunluk kategorisine atanacaktır.

SERTİFİKASYON - Organik katılımlara organik sertifikasyon eşlik etmelidir. Tamamen kendi takdirine bağlı olarak NYIOOC için tatmin edici organik sertifikasyon kanıtı NYIOOC tarafından alınmazsa, numune organik olmayan kategoride değerlendirilecektir.

JÜRİ KARARLARI KESİNDİR - Jüri heyetinin ve NYIOOC başkanının kararları kesindir. Yarışmacıların kazanmak için NYIOOC adresinde hazır bulunmaları gerekmez. Jüri üyeleri NYIOOC ile bağlantılı değildir ve kendi disiplinlerinde sektör tarafından tanınan bağımsız uzmanlardan oluşur. NYIOOC 'un takdirine bağlı olarak, herhangi bir yarışmacı, kazanıp kazanmadığının ötesinde, jürinin zeytinyağı girişine ilişkin değerlendirmesinin bir özetini alabilir. NYIOOC , yarışmacılara ürünlerinin kalitesini artırmaları için danışmanlık hizmeti vermemektedir.

SONUÇLARIN YAYINLANMASI - Sonuçlar sadece NYIOOC başkanı tarafından duyurulacak ve onaylanacaktır. Kazananlar, başarılarını sadece kazanan numune ile aynı partiden sızma zeytinyağı etiketlerinde belirtebilirler. NYIOOC , kazanmayan numunelerin puanlarını ifşa etmemek için makul çabayı gösterecektir, ancak NYIOOC bu puanların gizli kalacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Tüm sonuçlar nihaidir.

TANITIM VE EĞİTİM - NYIOOC adresine bir katılım göndererek, her yarışmacı şu anda NYIOOC, Olive Oil Times ve bağlı kuruluşlarının her birine, kazananların adlarını, benzerliklerini, kayıtlarını (sesli veya görsel) ve NYIOOC adresine gönderilen diğer bilgileri ve ayrıca söz konusu yarışmacının zeytinyağı katılım(lar)ıyla ilgili görüntü ve bilgileri, yarışmacıya herhangi bir tazminat ödemeden reklam, tanıtım ve eğitim amacıyla kullanmak için kalıcı, telifsiz bir lisans vermektedir.

KATILIMLARIN MÜLKİYETİ - Her yarışmacı, NYIOOC adresine gönderdiği tüm numunelerin mülkiyetini ve bu numuneleri yayınlama hakkını, bu tür tüm girişlerin yarışma öncesinde, sırasında ve sonrasında NYIOOC 'un mülkiyetinde kalacağını anlayarak devretmektedir. Açıklık getirmek amacıyla, NYIOOC yarışmacılar tarafından kendisine sunulan örneklerin fikri mülkiyetine sahip olduğunu iddia etmemektedir. Buna göre, NYIOOC adresine gönderilen numunelerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü hak talebinden yalnızca yarışmacılar sorumlu olacaktır.

ÖRNEKLERİN İADESİ - Gönderilen örnekler, NYIOOC'un kendi takdiri dışında, yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında herhangi bir nedenle yarışmacılara iade edilmeyecektir.

ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI - Katılım örnekleri alındığı şekilde fotoğraflanacak ve kazanan markaların görüntüleri tamamen NYIOOC'un takdirine bağlı olarak halka açık olarak sergilenecektir. NYIOOC , ürün görüntülerinin kalitesi veya uygunluğuyla ilgili hiçbir beyan veya garanti vermez ve talep üzerine resimleri yeniden çekmeyecek veya değiştirmeyecektir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI - NYIOOC kaybolan, kesintiye uğrayan veya kullanılamayan iletişimlerden, ağ sunucularından veya diğer bağlantılardan veya başarısız telefon iletişimlerinden, bilgisayar iletimlerinden veya insani, mekanik veya elektronik herhangi bir türden diğer hatalardan sorumlu olmayacaktır.

NYIOOC herhangi bir hata, kusur, gecikme, hırsızlık veya girişlere yetkisiz erişim ya da girişlerin değiştirilmesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Yürürlükteki yasalara tabi olarak, doğal afetler, savaşlar, terör eylemleri, devrim, iç kargaşa, halk düşmanı eylemler, ambargo, egemen sıfatıyla hükümetin eylemleri, iş güçlükleri veya NYIOOC'un makul kontrolü dışındaki diğer durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle NYIOOC yarışmayı planlandığı gibi yürütemezse, NYIOOC tamamen kendi takdirine bağlı olarak yarışmayı iptal etme, sonlandırma, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. NYIOOC , iptal, fesih, değişiklik veya askıya alma işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir kayıp, dava nedeni, talep veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

SORUMLULUĞUN DIŞLANMASI - NYIOOC , ödül olarak sunulan veya NYIOOC adresine gönderilen herhangi bir mal veya hizmetin kalitesi, uygunluğu veya satılabilirliği konusunda hiçbir beyan veya garanti vermez.

Yasalar tarafından yasaklanmadıkça, NYIOOC yarışmaya katılım, herhangi bir ödülün kullanımı veya herhangi bir nedenle bir ödülün kazanılamaması veya alınamaması sonucunda uğranılan veya maruz kalınan kişisel yaralanma veya maddi hasar dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle (dolaylı kayıp, gelir kaybı, kar kaybı veya ekonomik kayıp dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir yarışmacı veya üçüncü tarafın uğradığı veya maruz kaldığı herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

Her yarışmacı, NYIOOC 'u, söz konusu yarışmacının NYIOOC 'a katılımından veya herhangi bir ödül veya ödülü kabul etmesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan kişisel yaralanma veya mala zarar verme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yükümlülük, maliyet, kayıp, hasar veya masraftan ve söz konusu yükümlülük, maliyet, kayıp, hasar veya masrafın doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, öngörülebilir, NYIOOC'un bir eylemi veya ihmali nedeniyle veya başka bir şekilde olup olmadığına bakılmaksızın tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul eder.

Her yarışmacının (ve herhangi bir yarışmacının herhangi bir çalışanı veya temsilcisinin) NYIOOC veya yüklenicileri tarafından sağlanan herhangi bir sorumluluk ibranamesini NYIOOC adresine katılmanın bir koşulu olarak imzalaması ve iade etmesi gerekebilir. İmzalı herhangi bir ibranamenin iade edilmemesi, yarışmacının yarışmadan diskalifiye edilmesine neden olacaktır.

NYIOOC herhangi bir yarışmacıyı herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle yarışmaya katılmaktan diskalifiye edebilir. Her yarışmacı, NYIOOC 'un hiçbir koşulda diskalifiye edilen herhangi bir yarışmacının maruz kaldığı herhangi bir kayıp, maliyet, hasar veya masraftan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

ÖDÜL ETİKETLERİ - Kazananlar yapışkanlı etiketleri sadece NYIOOC'un onaylı satıcı(lar)ı aracılığıyla sipariş edebilirler. Ödül etiketleri yarışma yılının 31 Aralık tarihine kadar sipariş edilebilir. Kazanan yarışmacıların ödül logo etiketlerini sadece aynı yağı (aynı hasat, zeytin çeşitleri ve üretim partisi) içeren şişelere ve kazanan numune ile aynı ambalaja yapıştırmalarına izin verilecektir. NYIOOC logolarının, ödül resimlerinin, mühürlerin, sertifikaların veya diğer tasarımların değiştirilmesine, modifiye edilmesine veya dijital olarak manipüle edilmesine izin verilmez. NYIOOC ödül logolarının veya diğer NYIOOC fikri mülkiyetlerinin başka herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÖDÜLLER/KUPALAR - Ödül kupaları giriş ücretine dahil değildir. Kupalar, yarışmanın hemen ardından altmış (60) gün boyunca NYIOOC web sitesinden doğrulanmış kazananlar tarafından sipariş edilebilir. Yarışmacılar, söz konusu kupa veya ödülle ilgili olarak herhangi bir yarışmacıdan talep edilebilecek vergi veya diğer ücretler de dahil olmak üzere, herhangi bir kupa veya ödülün elde edilmesi, duyurulması veya kullanılmasıyla ilgili tüm masraflardan sorumludur.

İLETİŞİM - Bir yarışmacının NYIOOC ile ilgili soruları varsa, lütfen NYIOOC web sitesindeki canlı sohbet işlevi aracılığıyla, s upport@nyiooc.org adresinden e-posta yoluyla veya +1 212-729-3600 numaralı telefondan metin/SMS yoluyla NYIOOC ile iletişime geçin.