Kısa cevap hayır.

NYIOOC 'un amacı, halkı zeytinyağı kalitesi ve piyasada bulunan ödüllü markalar konusunda eğitmektir.

Her numune markalı perakende ambalajında sunulmalıdır.

Markasız numuneler veya prototipler katılmaya uygun değildir ve alındıktan sonra diskalifiye edilecektir.