Üreticilere başarılarından faydalanmaları için en fazla zamanı vermek amacıyla, ödüllü sonuçlar doğrulandıkça değerlendirme dönemi boyunca yayınlanmaktadır (sonuçları toplu olarak yayınlamadan önce son numunenin değerlendirilmesini beklemek yerine).

Kuzey Yarımküre Güney Yarımküre
Sonuçlar Mart ayında başlıyor Sonuçlar Eylül ayında başlıyor

Kuzey Yarımküre live results Mart ayında başlar ve tüm kazananlar açıklanır.

Güney Yarımküre live results Eylül ayında başlar.

Katılım için zaman çizelgesine bakınız.

Ödüllü markalar, Dünyanın En İyi Zeytinyağları Resmi Rehberi 'nde ve Olive Oil Times adresinin belirli bölümlerinde sunulacaktır.

Kazanan markalar, ödülün yayınlanmasından itibaren bir yıl boyunca veya bir sonraki yılın kazananıyla değiştirilene kadar Rehber'de kalır.

Sonuçlar Producer Tools adresinde görülebildiğinde, katılımcı üreticiler derhal e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

💡
Sonuçlar açıklandığında kısa mesaj uyarıları almak için kaydolun.

Ödül almayan markalar kamuya açıklanmaz ve ayrıntıları sunum dönemi sona erene kadar Producer Tools adresinde yer almayabilir.