Yoğunluk kategorisi (narin, orta veya güçlü), giriş numunesi analiz edildiğinde NYIOOC değerlendirme paneli tarafından belirlenecektir.

Markanız organik ise, yerel organik sertifikanızı Producer Tools adresindeki marka ayrıntıları sayfasına yükleyebilirsiniz.